Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstwowa nr 14 w Kaliszu

Szkoła Podstwowa nr 14 w Kaliszu
Ostatnia aktualizacja strony: 25.01.2017, 14:19

Strona główna

Szkoła położona jest w spokojnej okolicy, z dala od ruchliwych ulic.

Posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającą wysoki poziom nauczania oraz nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne.

Budynek szkolny jest odremontowany z zewnątrz oraz wewnątrz.

Szkoła dysponuje kompleksem boisk sportowych (do siatki plażowej, do piłki nożnej, do piłki ręcznej, do piłki koszykowej)

W naszej szkole od klasy pierwszej prowadzona jest nauka języka angielskiego (dzieci z oddziałów przedszkolnych mają również możliwość bezpłatnej nauki języka w ramach zajęć).

Dzieci są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki szkolnej, a także mają możliwość korzystania z porad psychologa. 
 

W szkole obok dobrze wyposażonej pracowni komputerowej i bibloteki oraz czytelni czynna jest świetlica (od godz. 6:30 do godz. 16:30) i stołówka.


Szkoła jest placówką bezpieczną. Posiada system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Dodatkowe zajęcia: języki obce, zajęcia sportowe, informatyka, kółko teatralne, kółko plastyczne, religia.

W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są zajęcia wspierające rozwój uczniów takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno wyrównawcze, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.

Nauczyciele prowadzą ponadto dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami uczniów takie jak:
 

 • koło europejskie
 • koło teatralne
 • koło taneczne
 • koła matematyczne
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe
 • koło komputerowe
 • koło muzyczne (gra na instrumentach)
 • koło dziennikarskie
 • koła językowe
 • koło ekologiczne
 • koło plastyczne
 • koło historyczne
 • zajęcia sportowe: sks, zajęcia na basenie

Szkoła jest szkołą bezpieczną, co potwierdzają liczne ankiety i badania. Uczestniczymy między innymi w programach: "Zero tolerancji dla przemocy w szkole", "Bezpiecznie z Agatką", Ogólnopolski program społeczny "Szkoła bez przemocy", program UE dotyczący zachowań uczniów wobec palenia tytoniu, program profilaktyczny "Zanim spróbujesz pić, palić, brać". 
 
©2009-2018 Szkoła Podstwowa nr 14 w Kaliszu.